Fotografové

LUMÍR SMĚLÍK

Lumír získal výuční list v oboru fotografie a ve svém dalším studiu pokračoval na Umělecko-průmyslové škole v Brně pod vedením Mgr. Jiřího Víška. Po úspěšném dokončení studia nadále rozvíjí své znalosti v oblasti reklamní fotografie a grafiky. Ve své volné tvorbě se věnuje portrétní a krajinářské fotografii a zvláštním fotografickým technikám.

BcA. MAREK SMĚLÍK

Marek absolvoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně a ve svém studiu pokračoval na Slezské univerzitě v Opavě, na Institutu tvůrčí fotografie obor Tvůrčí fotografie a nová média pod vedením Prof. Vladimíra Birguse. Je autorem řady fotografických výstav a ve své volné tvorbě se zabývá abstraktní figurální fotografií a portrétní fotografií.